Jaka
tera-
pia jąka-
nia może
pomóc
dziecku,
które
zaczyna
się jąkać?


Gdy Wasze dziecko zaczęło się jąkać.

Z każdym dniem utwierdzacie się w przekonaniu, że to nie chwilowy problem tylko coś
poważniejszego.

Co powinniście wiedzieć o jąkaniu:

Jąkanie to problem, który znacznie częściej występuje u chłopców niż dziewczynek.
Zaburzenie to nie ma żadnego związku z inteligencją waszego dziecka.
Bardzo często jąkanie dotyka te dzieci, u których rozwój mowy jest w znacznym stopniu
opóźniony w stosunku do rówieśników.
Jąkanie najczęściej zaczyna się między 2-4 rokiem życia.
Im wcześniej zajmiemy się tym problemem tym większa szansa na poprawę.
Przyjmuje się, że na czworo dzieci jąkających się w wieku dziecięcym, jedno w wiek dorosły
wchodzi z tym zaburzeniem.
Niestety nic nie pozwala obecnie jednoznacznie stwierdzić, u którego z dzieci utrzyma się
jąkanie.

Jakie objawy występujące u dziecka powinny niepokoić?

Mowa dziecka przed 6, 7 rokiem życia rzadko jest idealna. Podobnie jak z inne umiejętności,
w miarę rozwoju dziecka doskonali się.

Powinniśmy bliżej przyjrzeć się mowie naszego dziecka jeżeli:

– robi wysiłek żeby coś powiedzieć
– mówi niechętnie w towarzystwie nieznanych osób
– reaguje wściekłością na swoje problemy z mówieniem
– w momencie trudności z wypowiedzeniem czegoś dołącza gesty, lub pojawiają się u niego tiki
– z pogodnego szkraba zamienia się w smutnego i kapryśnego

Jak można pomóc dziecku?

Dziecko trzeba dokładnie obserwować. Nie należy kierować jego uwagi na trudności
z mówieniem. Bardziej istotne powinno być dla nas to co dziecko do nas mówi, a nie w jaki
sposób to czyni. Jest ważne, abyśmy umieli słuchać naszego dziecka i potrafili mu poświęcić
jak najwięcej uwagi. Uwagi w stylu: "uspokój się, głęboko oddychaj" nie powinny mieć miejsca.

Najlepiej zwrócić się do logopedy specjalizującego się w problematyce jąkania, który udzieli
odpowiednich wskazówek dotyczących postępowania z dzieckiem i odpowie na nurtujące
Was pytania, a w niektórych przypadkach rozpocznie proces leczenia. Z doświadczenia
klinicznego wynika, że im szybciej dziecko otrzyma profesjonalną pomoc, której udzieli
dobry logopeda, tym leczenie jąkania będzie krótsze i skuteczniejsze.

Opierając się na doświadczeniach wielu terapeutów oraz własnych stworzyłam program
profilaktyki jąkania. Szczególnie bliskie są mi doświadczenia francuskich specjalistów,
którzy na początku lat dziewięćdziesiątych wdrożyli w swoim kraju powszechny program
zapobiegania jąkaniu.

Wieloletnia praca zarówno z jąkającymi się dziećmi oraz ich rodzinami, jak i z osobami dorosłymi
oraz zdobyte w ten sposób doświadczenie i wiedza, każą mi myśleć, że wczesna interwencja terapeutyczna
to najlepsza droga, aby nie tylko zastąpić jąkanie dziecka płynną mową, ale również nie dopuścić
do rozwinięcia się jego dorosłej postaci, z towarzyszącymi mu częstokroć lękiem przed mówieniem,
unikaniem mówienia, zaburzonym poczuciem wartości.